Verschil belastbaar inkomen en brutoloon
Bruto netto

Verschil belastbaar inkomen en brutoloon

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt, zoals: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. De Belastingdienst zorgt er namens de overheid voor, dat de samenleving geld heeft om te functioneren. Dit gebeurt door middel van het betalen van belasting.

Belastingen vormen het grootste deel van inkomsten van de overheid in Nederland. De belangrijkste taak van de Belastingdienst is om dit te heffen, innen en controleren. Ook is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitbetaling van toeslagen als tegemoetkoming in huur, kinderen en voor je zorgverzekering. Voor een groot deel worden deze overheidstaken bekostigd uit de opbrengst van belasting.

Bruto-inkomen

Belasting wordt op verschillende manieren binnengehaald. Wanneer je in loondienst werkt, krijg je maandelijks je salaris als brutoloon uitgekeerd. Het brutoloon is het bedrag dat je afgesproken hebt in je arbeidscontract. Hiervan worden echter nog verschillende bedragen afgetrokken. Wat gaat er af van je brutosalaris? De werkgever is verschuldigd om van het brutosalaris de belastingen en de sociale bijdragen in te houden. Het bruto-inkomen is dus het inkomen vóór aftrek van belastingen en premies. De werkgever zorgt als het ware al voor een voorheffing.

Belastbaar inkomen

De fiscus berekent ook belasting over het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het bedrag waarover iemand belasting moet betalen minus de aftrekposten. Dit is het deel van het inkomen waarover Inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit belastbare inkomen is een optelling van inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Er wil nog wel eens verwarring bestaan tussen de begrippen bruto-inkomen en belastbaar inkomen. Het bruto-inkomen is het totaal aan inkomen, salaris inclusief 13e maand, vakantiegeld en een eventuele bonus. Op het bruto-inkomen zijn nog geen belastingen en pensioenspremie afgetrokken.

Inkomstenbelasting: ieder jaar weer

Een andere term waar je mee te maken krijgt bij de berekening van eventuele toeslagen is het verzamelinkomen of toetsingsinkomen. Door bij je aangifte van de inkomstenbelasting aftrekposten op te geven gaat je verzamelinkomen omlaag. Hoe lager je verzamelinkomen, hoe hoger je toeslagen. Het loont dus om goed te (laten) kijken naar welke aftrekposten voor jou van toepassing zijn.

De belastingaangifte over je inkomen is een jaarlijks noodzakelijke aangelegenheid. De fiscus probeert de aangifte Inkomstenbelasting zo eenvoudig mogelijk te maken. Gegevens zoals inkomen, spaargeld, pensioen, WOZ-waarde en schulden zijn vaak al voor je ingevuld. Deze gegevens kunt u het beste wel zelf altijd goed controleren. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een foutloze aangifte.

Geef een antwoord