Verschil bruto netto tussen man en vrouw?
Bruto netto

Verschil bruto netto tussen man en vrouw?

Het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2012 bijna 18 procent. Dit betekent dat voor elke bruto euro die mannen verdienden vrouwen gemiddeld 82 eurocent bruto ontvingen. Vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen per uur juist iets meer dan mannen, maar vooral boven 40 jaar verdienden ze gemiddeld aanzienlijk minder. Dit verschil tussen bruto en netto salaris tussen mannen en vrouwen blijkt uit cijfers van het CBS.

Het loonverschil loopt dus flink op naarmate de werknemers ouder zijn. Vrouwen van boven de 45 jaar verdienen gemiddeld ruim 22 procent minder dan hun mannelijke collega’s van dezelfde leeftijd. Het verschil tussen het bruto en netto salaris van mannen en vrouwen is het grootste in de groep 50-55 jaar. Daar is het verschil 24 procent.

Het flink oplopende verschil tussen bruto en netto salaris komt volgens het CBS doordat vrouwen vaker hun carrière onderbreken of minder uren gaan werken na de komst van kinderen. “Onderbrekingen van de arbeidsmarktloopbaan en deeltijdwerk verkleinen de carrièrekansen van vrouwen met op langere termijn als resultaat een lager uurloon”, schrijft het cijferbureau.

Hoe zit het met het verschil tussen het bruto en netto salaris van mannen en vrouwen in andere landen?

Met de beloning van mannen en vrouwen is Nederland internationaal gezien een middenmoter. Koplopers zijn de noordelijke landen Noorwegen, Denemarken en Zweden, waar er bijna geen verschil is in salaris. Ook is het percentage van vrouwen dat werkt er hoog. Dat heeft te maken met het beleid van de overheid, die de kosten van kinderopvang bijna geheel voor haar rekening neemt.

Nederlandse vrouwen zijn wel koploper met in deeltijd werken. Het percentage werkende vrouwen is de afgelopen 40 jaar gestegen van 22 naar 77 procent, maar driekwart werkt in deeltijd. Dat gaat overigens pas beginnen bij vrouwen van 35 jaar, als ze kinderen hebben of krijgen.

Verdien jij meer dan je partner?

Bereken hier het verschil je bruto en netto salaris en die van je partner om te zien hoeveel het verschil is.

Wat vind jij van het verschil in bruto en netto salaris tussen mannen en vrouwen?

 

 

Geef een antwoord