nettoloon netto bruto brutoloonHet nettoloon is het loon dat je nog overhoudt nadat de loonheffing en verschillende premies zijn afgetrokken van het brutoloon. In de meeste gevallen is het nettoloon ook het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt. Soms komt bovenop het nettoloon echter ook nog een extra vergoeding, zoals de reisvergoeding. Het nettoloon kan op deze website berekend worden vanuit het brutoloon. Hiervoor is wel informatie nodig over bijvoorbeeld de hoogte van het brutoloon en de al dan niet aanwezige cao waaronder het contract is getekend.

Vanwege de vele factoren die meewegen bij het bepalen van het nettoloon, is het lastig om dit zelf te berekenen. Wil je graag weten wat je netto verdient op basis van je brutoloon, gebruik dan de bruto netto calculator.

button (6)

Van brutoloon naar nettoloon

Het brutoloon is het loon dat in eerste instantie genoemd wordt op je loonstrook en ook gehanteerd wordt in wetten en officiële berichten. Zo wordt ook het modaal inkomen altijd weergeven in een brutobedrag en is het salaris dat is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst altijd bruto. Banken kijken ook altijd naar het brutoloon wanneer bepaald moet worden of iemand een hypotheek of lening kan afsluiten. Een belangrijke reden hiervoor is dat het brutoloon weliswaar vastligt, maar het nettoloon kan verschillen per periode en afhankelijk is van hoeveel je verdient in een maand.

Om tot het nettosalaris te komen moeten de volgende factoren worden afgetrokken van het brutoloon:

Niet afgetrokken van het brutoloon, maar al eerder door de werkgever afgedragen:

  • Premie werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Na aftrek van deze premies en belasting hou je het nettoloon over. Op de loonstrook kan afgelezen worden welke bedragen van het brutoloon zijn afgetrokken om tot een nettosalaris te komen. Op de pagina loonstrook wordt uitgelegd hoe de loonstrook afgelezen kan worden. Het nettoloon wordt gestort op de rekening en kan gebruikt worden om te voorzien in het levensonderhoud, te sparen of andere zaken te bekostigen.

button

Storting nettoloon

Het nettosalaris wordt doorgaans maandelijks overgemaakt aan de werknemer. In de meeste gevallen gebeurt dit in de vierde week van de maand, tussen de 20e en 25e, maar dit kan per werkgever verschillen, omdat hier geen regels of wetten voor bestaan. De hoogte van dit maandelijkse loon kan per maand verschillen, ook wanneer een vast bedrag is afgesproken. Zo wordt er bijvoorbeeld vanzelfsprekend meer loon gestort wanneer er is overgewerkt.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bereken bruto nettoBrutoloon Loonbelasting Arbeidsovereenkomst CAO