verschil bruto netto brutoloon minimumloonVoor veel mensen is het niet geheel duidelijk wat het exacte verschil is tussen het brutoloon en nettoloon. Je brutosalaris is het bedrag dat in jouw contract en/of cao staat en is afgesproken met je werkgever. Meestal is dit een brutobedrag per maand, maar dit kan ook een brutobedrag per uur, per week of per jaar zijn. Je nettosalaris is het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt aan het einde van de maand.

Het verschil tussen je bruto- en nettosalaris wordt veroorzaakt door verschillende inhoudingen. Zo wordt er van je brutosalaris naast belasting ook verschillende premies voor volksverzekeringen betaalt.

bruto netto verschil hypotheek

Aftrek loonbelasting brutoloon

Een groot verschil tussen het bruto- en nettoloon is de loonbelasting die nog moet worden afgetrokken van het brutoloon. Hoeveel loonbelasting je betaalt, hangt af van je inkomen. De loonbelasting is altijd een percentage van je loon, maar de hoogte van dit percentage verschilt afhankelijk van je totale jaarlijkse bruto-inkomen. In de laagste belastingschijf betaal je met name premies voor de Volksverzekeringen en nauwelijks loonbelasting. Vanaf de derde schijf (40,4% van je inkomen) bestaat de inhouding volledig uit loonbelasting. Op de pagina loonbelasting kan uitgebreid gelezen worden over de belasting die je betaalt en de verschillende geldige belastingschijven bij verschillende inkomens.

verschil bruto netto

Premie voor de Volksverzekeringen

Een ander belangrijke inhouding van je brutoloon is de premie voor de Volksverzekeringen. Dit zijn verzekeringen waaraan alle Nederlanders bijdragen. Onder de Volksverzekeringen vallen de:

  • Algemene ouderdomswet
  • Algemene nabestaandenwet
  • Wet langdurige zorg

De bekendste Volksverzekering is de algemene ouderdomswet, beter bekend als de aow. Dit is het pensioen dat iedereen kan ontvangen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar). In de eerste twee belastingschijven bestaat de inhouding van het brutoloon met name uit de premie voor de Volksverzekeringen. Worden ook belastingschijf 3 en 4 over je inkomen berekend, dan betaal je in deze schijven niet langer de premie voor de Volksverzekeringen. Je hebt de maximale bijdrage voor deze verzekeringen al in belastingschijf 1 en 2 geleverd.

minimumloon bruto netto

Geen onderdeel van verschil bruto netto

Hoewel soms gedacht, is de bijdrage Zorgverzekeringswet geen inhouding van het brutoloon. Deze bijdrage wordt door de werkgever al vooraf geleverd aan de Belastingdienst en is op geen moment onderdeel van het brutoloon. De hoogte van de bijdrage Zorgverzekeringswet is inkomensafhankelijk. Hierover kan verder gelezen worden op de pagina brutoloon. Wil je meer specifieke informatie over het nettoloon, bekijk dan ook de pagina nettoloon.

Er zijn verschillende aftrekposten waardoor je minder belasting hoeft te betalen en het verschil tussen het bruto- en nettoloon dus kleiner wordt. Omdat je maandelijks een voorschot betaalt van de loonheffing en je aftrekposten pas aan het einde van het jaar aangeeft, kan je met aftrekposten aan het einde van het jaar soms veel geld terugkrijgen. Lees op de pagina aftrekposten meer hierover.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bruto netto Minimumloon Arbeidsovereenkomst Bruto netto calculatorCao