brutoloon minimumloon bruto nettoHet brutoloon is het salaris dat iedere werknemer verdient. Het brutoloon is niet het loon dat je ook daadwerkelijk ontvangt. Voordat je een salaris ontvangt, worden eerst nog sociale premies en loonbelasting afgetrokken van het brutobedrag. Nadat deze kosten zijn afgetrokken van het brutoloon, hou je het nettoloon over.

Het nettoloon is het loon dat je meestal daadwerkelijk op je bankrekening gestort krijgt. Soms wordt er echter nog een speciale vergoeding bovenop je nettoloon gestort, zoals de reisvergoeding. Met de bruto netto calculator kun je vanuit je brutoloon berekenen hoeveel nettoloon je overhoudt. Aan de hand van deze informatie is het makkelijker om te bepalen hoeveel je maandelijks uit te geven hebt. Ook kun je informatie over je loon gebruiken om te berekenen wat de maximaal hypotheek is die je kunt afsluiten voor een koophuis.

Opbouw brutoloon – Waar bestaat mijn brutoloon uit?

Het brutoloon is uit een aantal factoren opgebouwd. Het grootste deel is het basisloon. Samen met eventuele bonussen, toeslagen en soms beloningen vormt dit het brutoloon. Andere beloningen die opgenomen zijn:

  • Ploegendiensten
  • (Verwachte) fooien
  • Onregelmatige werktijden

Premies en loonbelasting

Tegenover bedragen die je ontvangt, zijn er ook enkele bedragen die worden afgetrokken. Ook zijn er onder meer sociale premies die afgetrokken worden van het brutoloon om tot dit nettoloon te komen. De volgende onderdelen worden afgetrokken van het brutoloon om tot het nettoloon te komen:

  • Sociale premies (alleen belastingschijf 1 en 2): Ook wel premie voor de volksverzekeringen genoemd: Algemene oudersdomswet (AOQ), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Belasting

Niet afgetrokken van het brutoloon, maar al eerder door de werkgever afgedragen:

  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De premie voor de volksverzekeringen en loonbelasting worden samen de loonheffing genoemd. De premie voor volksverzekeringen betaal je alleen in belastingschijf 1 en 2. In schijf 3 en 4 bestaat het percentage in zijn geheel uit belasting. Het kan per maand verschillen hoeveel nettoloon je overhoudt, ook wanneer er niets verandert aan het brutosalaris. In Nederland bestaat een systeem waarbij je meer betaalt naarmate je meer werkt. Werk je in de ene maand meer dan in de andere maand, dan draag je relatief meer af en hou je per bruto uurloon net iets minder over.

De hoogte van de loonheffing wordt bepaald op basis van de belastingschijven, waarbij je een groter percentage van je loon afdraagt naar mate je meer verdient. Enigszins verwarrend is dat hierbij vaak over loonbelasting gesproken wordt, terwijl in schijf 1 en 2 ook sociale premies zijn inbegrepen in dit percentage en het dus niet puur belasting is.

brutoloon bruto netto

Wat is er niet opgenomen in mijn brutoloon?

Hoewel het brutosalaris veel toeslagen en extra beloningen meeneemt, zijn er ook enkele factoren die geen onderdeel zijn van het brutoloon. Een voorbeeld hiervan is (meestal) een reistoeslag. Winst- en eindejaarsuitkeringen zijn ook niet inbegrepen bij het standaard brutobedrag. Bovendien is overwerk niet inbegrepen. Overigens worden ook over eventueel overwerk nog premies en belastingen ingehouden.

brutoloon nettoloon bruto netto

Tenslotte is vakantiegeld geen onderdeel van het brutoloon. Wel wordt vakantiegeld berekend op basis van het brutoloon, namelijk minimaal 8%. In sommige CAO’s is een hoger percentage afgesproken. Hierover kan meer gelezen worden op de betreffende CAO-pagina’s. Een percentage minder dan 8% is wettelijk niet toegestaan.

Kan ik mijn brutoloon berekenen?

Het loon dat vastligt in je contract is altijd gebaseerd op een brutobedrag. Het is volgens de wet niet geoorloofd om afspraken te maken over een nettoloon. Om deze reden weten veel mensen hun brutoloon, maar niet altijd hun nettoloon. Weet je echter alleen je nettoloon, dan is er toch een manier te berekenen wat je bruto verdient.

Met de bruto netto calculator op deze website is het mogelijk om je nettoloon te berekenen, maar ook om de  berekening om te draaien. Door dit op de eerste pagina van de calculator in te voeren kun je netto bruto berekenen. Aan de hand van de informatie over je loon, kun je ook berekenen wat de maximale hypotheek is die je kunt aanvragen. Ben je van mening dat je meer zou moeten verdienen op jouw positie, dan kun je op de pagina loonsverhoging tips lezen hoe je dit gesprek met je werkgever start.

button (8)

Minimumloon

Het wettelijke minimumloon is een brutobedrag. Dat betekent dat van het minimumloon de eerdergenoemde toeslagen en belastingen worden afgetrokken. Het minimumloon kan berekend worden per uur, dag, week of maand. Op de pagina minimumloon is hier meer over te lezen. Wil je weten wat het nettoloon is dat je overhoudt van een minimumloon, gebruik dan de bruto netto calculator op de berekenpagina. Wil je meer weten over het nettoloon, lees dan verder op de pagina nettoloon.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Brutoloon Nettoloon Loonbelasting Bruto netto berekenen