Wet langdurige zorg (Wlz)
Bruto netto

Wet langdurige zorg (Wlz)

Inhoudsopgave

De wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Wlz-verzekering is een verzekering voor bijzondere ziektekosten waarvoor we in Nederland een inkomensafhankelijke premie betalen. Het is één van de Volksverzekeringen die we in Nederland kennen. Zorg via de Wet langdurige zorg krijg je als je blijvend behoefte hebt aan zorg en/of permanent toezicht nodig hebt. Het gaat doorgaans om zorg die langdurig van aard is waardoor de ziektekosten voor de behandeling hoog kunnen oplopen. Je kunt deze zorg met verblijf in een instelling krijgen of thuis. De Wet langdurige zorg wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren.

Eerst een indicatie

Heb je blijvend intensieve zorg nodig? Dan zou het kunnen zijn dat je zorgt krijgt vanuit de Wet langdurige zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of je hiervoor in aanmerking komt. Er zijn regels bedacht om mogelijk te maken dat iedereen de zorgt krijgt waar hij of zij recht op heeft. Hiertoe moet de zorg betaalbaar blijven en daarbij rechtvaardig worden verdeeld. Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg. Het CIZ stelt de indicatie. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria. Het CIZ kijkt of je voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Zo werkt het

Wanneer je recht hebt op wlz-zorg dan ontvang je als het ware een bepaald budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen. Dat zijn de zorg en kosten die je nodig hebt. Het zorgkantoor zet deze indicatiestelling om in een persoonsgebonden budget. Deze moet voldoende zijn om de zorg in te kunnen kopen die voor jouw situatie noodzakelijk is. Dit gaat als volgt in z’n werk. Je betaalt jouw zorgverlener een brutoloon. Deze ontvangt dus een brutosalaris en draagt belasting af. Hoe wordt deze vergoeding voor passend zorg vastgesteld? De volgende stappen worden doorlopen om tot een indicatie te komen:

  1. Aanvraag bij het CIZ
  2. CIZ verstrekt een wlz-indicatie
  3. Vorm van geleverde zorg
  4. Vergoeding van zorg

Woon of werk je in Nederland? Dan ben je altijd verzekerd voor de kosten van de langdurige zorg. Je bent ook verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. De Wlz-premie is een vast percentage van je inkomen. Deze inkomensafhankelijke bijdrage is een verplichte bijdrage over je inkomsten. Een werkgever die met zijn werknemer een nettoloon afspreekt, moet daarom een berekening maken van nettosalaris naar brutoloon. Op deze manier weet je dus precies waar je aan toe bent.

Geef een antwoord