hypotheek belasting bruto netto inkomen sparen hypotheekvormWanneer je een woning wilt kopen, moet je hier normaal gesproken een hypotheek voor afsluiten. Een hypotheek is een lening bij een kredietverstrekker waarmee je de woning kunt aankopen. De hypotheekverstrekker (vaak een bank), bepaalt op basis van je bruto jaarinkomen wat de maximale hypotheek is die je kan aanvragen.

Je inkomen is op deze manier van grote invloed op de woning die je kunt veroorloven. De maximale hypotheek wordt door de bank berekend en kan per bank verschillen, maar is meestal vergelijkbaar tussen verschillende hypotheekverstrekkers voor een bepaald jaarinkomen.

nettoloon brutoloon hypotheek aftrekpost hypotheekrente

Berekenen hypotheek bij inkomen

Een belangrijke voorwaarde voor het afsluiten van een hypothecaire lening is dat je beschikt over een vast inkomen. In de meeste gevallen is het niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten wanneer je beschikt over een tijdelijk contract, zelfs niet wanneer je bruto jaarinkomen in dit contract erg hoog is. Gezien vanuit de hypotheekverstrekker is het risico te groot dat je na afloop van het contract niet meer over een vast inkomen beschikt en daarom de hypotheek niet kunt afbetalen.

De berekening van de maximale hypotheek die afgesloten kan worden is op basis van het bruto jaarinkomen van jou, maar ook van de hoogte van het inkomen van een eventuele partner waarmee je gaat samenwonen. Vanzelfsprekend kun je een grotere hypothecaire lening afsluiten wanneer je met een partner gaat samenwonen. Je kunt met een calculator de maximale hypotheek berekenen.

hypotheek hypotheekrente loonbelasting bruto netto

Bruto inkomen en maximale hypotheek

Met behulp van je bruto inkomen kan je berekenen wat de maximale hypotheek is die je kunt aanvragen. Hou hierbij rekening met vaste kosten (zoals abonnementen), toeslagen en eventuele afbetalingen die je op dit moment al periodiek uitvoert.

Opbouw hypotheken en afbetaling

Een populaire hypotheekvorm die vaak wordt afgesloten is de zogenaamde annuïteitenhypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je in de eerste een relatief groot gedeelte hypotheekrente en los je relatief weinig van de daadwerkelijke lening af. Naar mate de je verder in de loopduur van de hypotheek komt, betaal je steeds meer de lening af en minder rente. Op het eerste gezicht lijkt de laatste periode van de afbetaling op deze manier het meest productief: je betaalt immers maandelijks meer af dan in de eerste periode, waar je vooral veel rente betaalt.

aftrekposten hypotheek hypotheekrente bruto netto

In de praktijk is de latere periode echter duurder, omdat de hypotheekrente afgetrokken kan worden van de belasting aan het einde van het jaar. De hypotheekrente is een belangrijke aftrekpost die netto erg veel voordeel op kan leveren. Gezien je tegen het einde van de afbetaling minder hypotheekrente afbetaalt, kan je hier minder aftrekken van je bruto inkomen en is de jaarlijkse last hierdoor groter dan aan het begin van de looptijd.

Lineaire hypotheek – tegenovergestelde

Grofweg het tegenovergestelde van een annuïteitenhypotheek is de lineaire hypotheekvorm. Je lost bij deze hypotheekvorm maandelijks een vast deel van de hypotheek af, meestal 1/360e over een looptijd van 30 jaar. Over de resterende schuld betaal je hypotheekrente. Dit betekent dat je in eerste instantie relatief veel betaalt. De last daalt echter hoe meer je hebt afgelost.

De maximale hypotheek – of toch minder?

Met een bruto jaarinkomen van € 40.000 kan je bij de meeste hypotheekverstrekkers een maximale hypotheek afsluiten van bijna € 200.000. Het is natuurlijk aantrekkelijk om een voor jouw bruto inkomen maximale hypotheek af te sluiten, maar dit is niet altijd verstandig. De bank heeft namelijk een maximum ingesteld, omdat ze er vanuit gaan dat de maandelijkse lasten te hoog worden boven dit maximum.

Bekijk ook: 24/7 VvE beheer

Dit betekent tegelijkertijd dat de lasten bij een maximale hypotheekhoogte behoorlijk groot zijn. Het hangt van je levensstijl af of het verstandig is om een maximale hypotheek af te sluiten. Leef je zuinig, dan is het mogelijk, geef je veel geld uit buiten de vaste lasten, dan is het wellicht verstandiger een kleinere hypothecaire lening dan het maximum af te sluiten. Er is ook een calculator om de maandlasten van een hypotheek te berekenen.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Sparen Bruto nettoLoonbelasting Minimumloon Bruto netto berekenenNettoloon