modaal inkomen modale gemiddeldHet bruto modaal inkomen is het inkomen dat dicht rond de premie-inkomensgrens ligt voor de zorgverzekeringswet. De grens wordt jaarlijks bepaald en dit gebeurt op basis van de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven. Dit inkomen zegt onder meer iets over de koopkracht van de gemiddelde Nederlander. Wanneer we het hebben over iemand met een inkomen dat modaal is, wordt vaak gesproken van de fictieve persoon Jan Modaal.

In Nederland gebruiken we het bruto modaal inkomen als referentiepunt om effecten op het inkomen van maatregelen vanuit de overheid te bepalen. Het bruto modaal inkomen moet niet verward worden met het statistisch modaal inkomen. Het statistisch inkomen (de modus) is het meest voorkomende brutosalaris in Nederland en wordt het meest gebruikt in de volksmond.

Het bruto modaal inkomen is een rekenkundig referentiepunt, terwijl het statistisch modale inkomen het meest voorkomende bruto salaris in Nederland is.

brutoloon nettoloon bruto netto

Hoogte modaal inkomen en premie-inkomen

Het modale inkomen ligt meestal net onder of boven het maximum premie-inkomen. Dit maximum premie-inkomen is het maximale inkomen waarbij nog premies voor Volksverzekering betaald moeten worden. Boven dit maximum inkomen hoef je deze premies niet meer te betalen en betaal je puur belasting. In 2015 is het maximum premie-inkomen € 33.857 en het modaal inkomen € 35.500. In de onderstaande tabel kan het modale inkomen van de afgelopen jaren bekeken worden.

Jaar Modaal inkomen Per maand
2013 € 34.500 € 2.662
2014 € 34.500 € 2.662
2015 € 35.500 € 2.739
2016 € 36.000 € 2.778

Zoals uit de tabel opgemaakt kan worden, gaat het altijd om ronde bedragen. Het inkomen wordt weliswaar berekend, maar altijd afgerond om dergelijke ronde bedragen.

bruto netto berekenen calculator

Verschil gemiddeld en modaal inkomen

Het modaal en gemiddeld inkomen wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Het gemiddelde inkomen is het inkomen dat je krijgt wanneer de inkomens van alle Nederlanders bij elkaar opgeteld wordt, gedeeld door het aantal werkende Nederlanders. Het gemiddelde inkomen geeft weliswaar een indicatie van hoeveel een Nederlander verdient, maar is erg gevoelig voor uitschieters. Door uitschieters omhoog (miljoenensalarissen) of omlaag (mensen zonder inkomen) kan het gemiddelde inkomen sterk afwijken van de meeste Nederlanders verdienen.

Het modaal inkomen wordt nog wel eens verward met de statische modus. De modus is de meest voorkomende waarde, in dit geval zou dat het meest voorkomende inkomen in Nederland zijn. Wanneer men in de media en officiële documenten spreekt van een modaal inkomen, heeft men het echter niet over de statistische modus, maar over een specifiek gekozen punt, zoals eerder beschreven.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Brutoloon Bruto netto berekenenLoonbelasting Arbeidsovereenkomst Solliciteren