functioneringsgesprek beoordelingsgesprek arbeidsvoorwaardenTijdens een functioneringsgesprek wordt met de werkgever besproken hoe zowel werknemer als werkgever functioneren. Het functioneringsgesprek is altijd een gesprek met tweerichtingsverkeer. Dit wil zeggen dat niet alleen het functioneren van de werknemer wordt besproken, maar ook dat van de werkgever in relatie tot de werknemer. Een functioneringsgesprek vindt tenminste één keer per jaar plaats en soms vaker.

Een belangrijk onderscheid bij een functioneringsgesprek is dat er niet onderhandeld wordt over arbeidsvoorwaarden. Het functioneringsgesprek is daarom niet het moment om te onderhandelen over een beter loon of bijvoorbeeld meer vakantiedagen. Voor dit type contractonderhandelingen bestaat het beoordelingsgesprek, waarbij specifiek het werk van de werknemer wordt besproken. Dit gesprek is in hogere mate éénrichtingsverkeer.

contractonderhandelingen arbeidsvoorwaarden functioneringsgesprek beoordelingsgesprek

Voorbereiden op functioneringsgesprek

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een functioneringsgesprek. Tijdens het gesprek wordt uitgebreid besproken hoe zowel jij als je werkgever het werk en de samenwerking vindt gaan. Bedenk vooraf hoe je zelf vindt dat het gaat, waar goede punten liggen en waar zaken niet zo gaan als je zou willen. Zelfreflectie is hierbij van groot belang. Lees eventueel verslagen van eerdere functioneringsgesprekken, zodat je kunt oordelen of de toen voorgestelde verbetering ook echt heeft plaatsgevonden. Al deze punten moeten aan bod komen tijdens het functioneringsgesprek.

Samen met de werkgever kan vervolgens besproken worden hoe deze punten verbeterd kunnen worden in de toekomst. Het is de bedoeling dat tijdens het functioneringsgesprek concrete oplossingen komen voor de verbeterpunten. Naast het huidige functioneren, wordt tijdens het gesprek ook naar de toekomst gekeken. Bedenk daarom hoe je zelf de toekomst voor je ziet en hoe je eventueel wilt doorgroeien. Het gaat hier niet om specifiek om de hoogte van het salaris. Wel kun je aangeven dat je hier op een later moment over wilt onderhandelen.

arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden contractonderhandelingen

Verloop functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is gestructureerd en over het algemeen vrij formeel. Meestal wordt in eerste instantie gereflecteerd op eerdere gemaakte afspraken. Er wordt gekeken in hoeverre de afspraken zijn nagekomen en in welke mate dit beter kan. Vervolgens is het vrijwel altijd de beurt van de werknemer om zijn of haar visie te geven aan de werkgever. Deze visie heeft betrekking op het functioneren van hem of haar zelf, maar ook op dat van de werkgever en de organisatie als geheel.

Na het bespreken van de visie van de werknemer, zal ook de werkgever zijn of haar visie geven. Hierbij zal worden ingegaan op de genoemde punten van de werknemer, zo nodig aangevuld met punten die de werknemer niet genoemd heeft. Na het bespreken van deze visie, worden er afspraken gemaakt om de genoemde punten te verbeteren. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een document dat door zowel de werknemer als werkgever bewaard wordt voor de toekomst.

contractonderhandelingen arbeidsvoorwaarden functioneringsgesprek beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprek

Eventueel wordt er ook een afspraak gemaakt voor een beoordelingsgesprek. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt specifiek besproken hoe de werknemer in de afgelopen tijd gepresteerd heeft. Zo mogelijk wordt dit gedaan op basis van meetbare informatie, zoals het wel of niet behalen van eerder opgestelde doelstellingen. Het verschil met een functioneringsgesprek is dat het gesprek meet éénrichtingsverkeer is.

Aan de hand van de uitkomst van het beoordelingsgesprek kan er worden gesproken over een aanpassing van het contract. Dit kan gaan om een loonsverhoging of bonus, maar ook om een aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld meer vakantiedagen of een auto/mobiel/laptop van de zaak.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Arbeidsovereenkomst Contractonderhandelingen Brutoloon Bruto netto calculator Loonbelasting