Met de onderstaande bruto netto berekening kun je snel en eenvoudig berekenen wat je nettoloon is op basis van het door jou ingevulde brutoloon. Het is ook mogelijk om van netto naar bruto om te rekenen. Gebruik de vereenvoudigde calculator (links: brutoloon, of rechts: nettoloon), of vul de uitgebreide bruto netto calculator daaronder in. Let op: op mobiele apparaten kan het nodig zijn om te scrollen binnen de calculator.
bruto netto berekenen calculator

Wat is de maximale hypotheek die ik kan afsluiten?

De maximale hypotheek die je kunt afsluiten bij een bank is afhankelijk van je inkomen. Hierbij wordt gekeken naar je brutosalaris in de meeste gevallen. Dit salaris moet worden ingevoerd bij de bank, die vervolgens berekend hoe hoog de maximale hypotheek is die je kunt afsluiten. Voor een hypotheek is een voorwaarde vrijwel altijd dat je een vast contract moet hebben. Dit betekent dat je met een arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld zes maanden geen hypotheek kunt afsluiten, zelfs niet met een hoog salaris. Bereken direct wat voor hypotheek je kunt afsluiten.


bruto netto berekenen calculator

Gemiddeld/modaal inkomen Nederland

Verdien je meer of minder dan de gemiddelde Nederlander? Je komt er gemakkelijk achter door onze tabel te gebruiken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het bruto modaal inkomen en gemiddelde inkomen. Het modaal inkomen is een inkomen dat jaarlijks bepaald wordt en meestal net onder het maximum premie-inkomen ligt. Het gemiddelde inkomen is het salaris dat de gemiddelde Nederlander verdient.

In de tabel en andere pagina’s op deze website spreken we altijd van het bruto inkomen, omdat dit ook gedaan wordt in officiële stukken van de overheid of een arbeidsovereenkomst. Met de bruto netto calculator kan gemakkelijk worden berekend wat de hoogte van het nettoloon is bij een bepaald brutoloon.

button (2)

Bruto modaal inkomen in plaats van gemiddeld

We gebruiken vooral het modale inkomen, omdat dit een betere afspiegeling geeft van het salaris dat de doorsnee Nederlander verdient. Het gemiddelde inkomen is namelijk gevoelig voor zeer hoge salarissen. Een handjevol super-rijken in Nederland kan ervoor zorgen dat het gemiddelde inkomen aanzienlijk stijgt, terwijl de meerderheid van de Nederlanders niet in de buurt komt van dit inkomen. Lees in dit artikel meer over het verschil tussen het gemiddelde inkomen en modale inkomen.

Waarom bruto netto calculator gebruiken?

Wanneer mensen het over een salaris hebben, wordt meestal in eerste instantie het brutosalaris besproken. Dit is namelijk het salaris dat is vastgelegd in een contract of in de wet voor het minimumloon. Voor mensen is niet altijd duidelijk wat het nettoloon is. In principe is dit af te lezen op het loonstrookje, maar een loonstrookje kan behoorlijk verwarrend zijn vanwege alle getallen die opgeteld en afgetrokken worden van het loon. Met de bruto netto calculator kan makkelijk nagerekend worden of het nettoloon dat ontvangen wordt ook klopt. Redenen om de bruto netto calculator te gebruiken zijn:

  • Controleren of het berekende nettoloon overeenkomt met je loonstrookje
  • Inzicht krijgen in de belastingen en premies die je afdraagt
  • Inzicht krijgen in percentage dat je afdraagt
  • Van een nettoloon terugrekenen naar een brutoloon
  • Bruto netto berekeningen doen voor andere branches
  • Verschillende branches vergelijken op basis van bruto- nettosalarissen

minimumloon sparen

Wat als mijn bruto netto berekening niet overeenkomt?

Het kan gebeuren dat de bruto netto berekening niet hetzelfde nettoloon geeft als je daadwerkelijk verdient. Hoewel de bovenstaande bruto netto calculator erg nauwkeurig is, kunnen er per persoon verschillen zijn in bruto- en nettoloon. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals speciale regelingen die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen of bepaalde bonussen/bonusregelingen. De bruto netto calculator hierboven is dan ook enkel bedoeld als een oriënterende tool om de bruto netto berekening uit te voeren.

Zijn de verschillen tussen de uitkomst van de bruto netto berekening hierboven en je loonstrookje zo groot dat eerder genoemde factoren dit niet kan verklaren, dan kan er wat anders aan de hand zijn. Bekijk nauwkeurig de uitkomst van de bruto netto berekening hierboven en je loonstrookje. Bekijk of de getallen in de berekening zelf overeenkomen en probeer erachter te komen waar de grootste verschillen ontstaan.

Ben je van mening dat er iets mis is met de loonberekening van je werkgever, kaart dit dan aan bij je werkgever. Je werkgever kan meer duidelijkheid verschaffen over hoe zij bruto netto berekenen. Mocht er iets fout zijn gegaan bij de berekening, dan kan dit alsnog hersteld worden.

Verdien je bruto minder dan het minimumloon?

Het bruto minimumloon is wettelijk vastgelegd. Alle werkgevers die onder de Nederlandse wet opereren moeten zich hier dan ook aan houden. Bedrijven die een salaris uitkeren dat onder het minimumloon ligt, zijn strafbaar en kunnen rekenen op hoge boetes. Heb je het idee dat jouw loon onder het bruto minimumloon ligt, controleer dan eerst de volgende factoren:

bruto netto berekenen calculator

  • Het minimumloon is gebaseerd op een brutoloon, kijk dus niet naar je nettoloon
  • Heb je alleen je nettoloon, gebruik dan de bruto netto calculator om terug te rekenen naar bruto
  • Afhankelijk van je bron wordt het minimumloon gegeven op basis van maandsalaris, weeksalaris, dagsalaris of uursalaris. Controleer je eigen brutoloon met de juiste tijdseenheid. Op onze minimumloonpagina staan de minimumlonen voor zowel maand, week, dag als uur gegeven
  • Werk je part-time, dan kun je je eigen loon niet vergelijken met een maandloon en soms ook niet met een weekloon of dagloon. Door uurlonen te vergelijken weet je zeker dat je goed kijkt

Heb je al de genoemde factoren genoemd en kom je nog steeds tot de conclusie dat je minder dan het minimumloon verdient, kaart dit dan aan bij je werkgever. Krijg je geen bevredigende verklaring van je werkgever, dan kun je naar de Inspectie SZW of kantonrechter gaan. Zij bekijken de zaak en komen tot een uitspraak.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bruto nettoMinimumloon Arbeidsovereenkomst Sollicitatiebrief schrijvenCAOLoonschalen