Pensioenfondsen en dekkingsgraden: wat zijn het en wat brengt de toekomst?
Bruto netto

Pensioenfondsen en dekkingsgraden: wat zijn het en wat brengt de toekomst?

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt geroemd als één van de allerbeste ter wereld. Het stelsel zit goed in elkaar en verzekert het pensioen van een grote groep mensen. Toch zijn er ook zorgen over de Nederlandse pensioenen, want diverse pensioenfondsen hebben het moeilijk wanneer gekeken wordt naar de huidige dekkingsgraden.

Wat zijn dekkingsgraden precies, wat zeggen ze over een pensioenfonds en hoe staat het er op dit moment voor met de belangrijkste pensioenfondsen? Bruto-netto.nl geeft je in een vogelvlucht de belangrijkste informatie.

Dekkingsgraad: dit vertelt het over een pensioenfonds

De dekkingsgraad is de verhouding tussen vermogen en verplichtingen van een pensioenfonds. Dat wil zeggen: de verhouding tussen het kapitaal van het fonds en de kosten die betaald moeten worden voor een pensioen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg vermogen om de pensioenen te betalen.

De wet schrijft voor dat een pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 104% moet hebben, zodat er een buffer aanwezig is. Daarnaast zijn er richtlijnen die een fonds verplichten om een nog hogere dekkingsgraad te hebben voor de veiligheid.

Is dit gedurende enkele jaren niet het geval, dan moet er gekort worden op de pensioenen. Gaat het echter bovengemiddeld goed, dan kan er hoger pensioen uitgekeerd worden.

Hoewel de dekkingsgraad een momentopname is, is het wel een belangrijke maatstaf voor de gezondheid van een pensioen.

Huidige status van grote pensioenfondsen

De belangrijke pensioenfondsen behalen op dit moment gemengde resultaten. Sommige fondsen doen het bovengemiddeld goed, terwijl andere fondsen (op basis van dekkingsgraad) achterblijven en snel moeten verbeteren om negatieve consequenties te voorkomen. We kijken naar drie belangrijke fondsen.

PMT

PMT is het pensioenfonds voor de branche Metaal & Techniek, waar ongeveer 600.000 Nederlanders gebruik van maken. Hiermee is het één van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Anno juli 2018 presteert het pensioenfonds ondermaats. Hoewel er een stijgende lijn zichtbaar is, heeft het pensioenfonds op dit moment een dekkingsgraad van zo’n 101%. Dit is onder de wettelijke richtlijn en het is op dit moment onduidelijk of en in welke mate er verbetering zal optreden dit jaar.

Pensioenfonds PMT ligt dan ook onder een vergrootglas. Er wordt veel geïnvesteerd in groene en duurzame projecten, die in de toekomst waarschijnlijk gaan groeien. Dit is hoopvol voor PMT.

BPFbouw

BPFbouw is het pensioenfonds voor Nederlanders die werken of hebben gewerkt in de bouw. Het is met 115.000 aangesloten werknemers in de bouw een belangrijk pensioenfonds en bovendien een erg gezond pensioenfonds.

De dekkingsgraad lag op 30 juni 2018 op ruim 118%, wat dus ook ruim boven de wettelijke richtlijn is. Bovendien stijgt de dekkingsgraad gestaag, wat wijst op een uiterst gezond fonds.

PFZW

PFZW is het pensioenfonds voor de zorg, dat met 2,6 miljoen deelnemers een bijzonder groot pensioenfonds is in Nederland.

Pensioenfonds PFZW heeft het op dit moment lastig en schommelt in 2018 rond de 100%, hoewel er de laatste tijd een kleine, maar stabiele groei zichtbaar is. Het laatste meetmoment, in juni 2018, lag de dekkingsgraad op 101,4%.

Hoewel de groei langzaam gaat, is er voorzichtig optimisme dat de dekkingsgraad verder zal groeien. Dit is overigens ook belangrijk om kortingen op de pensioenen te voorkomen.

Geef een antwoord