Het loonstrookje is minder ingewikkeld dan je denkt
Bruto netto

Het loonstrookje is minder ingewikkeld dan je denkt

Iedere maand krijg je van je werkgever een loonstrookje. Vroeger kreeg je dat op papier, tegenwoordig gaat dat steeds vaker digitaal. Veel mensen kijken alleen maar onderaan, want daar staat immers het nettoloon, het bedrag dat ze op hun rekening gestort krijgen en daar gaat het toch om. En ja, dat is waar, het netto salaris is wat je uiteindelijk overhoudt en daar doe je het voor. Maar waarom gaat er zo veel van dat bruto bedrag af? Waar is al dat geld voor bedoeld?

Loonheffing

De grootste “kostenpost” die van je brutosalaris wordt afgetrokken is de loonheffing. Dat is het bedrag dat naar de Belastingdienst gaat en wat bedoeld is om de B.V. Nederland te runnen. Iedere werkende Nederlander moet daar een bijdrage aan leveren, voor de meeste mensen met een baan is dit 40,4%, wanneer je per jaar meer dan € 66.421 verdient bedraagt het percentage 52%.

Deze tarieven worden vastgesteld door de regering en over het algemeen blijven ze redelijk stabiel. Over een vastgesteld bedrag betaal je geen belasting, de zogenaamde arbeidskorting. Deze bedragen zijn onlangs flink verhoogd, omdat het kabinet mensen wil stimuleren om te gaan werken. Werken moet lonen en dus wordt dit financieel aantrekkelijker gemaakt.

Nog meer inhoudingen

Maar dan zijn we er nog niet. Want je betaalt ook nog premie voor je pensioen. Hoe veel dat is hangt af van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. Dit bedrag wordt door hen vastgesteld en je werkgever betaalt dit voor alle medewerkers maandelijks door. En dan zijn er nog wat kosten die worden ingehouden die per bedrijf of bedrijfstak verschillen. Vaak betaal je een premie voor een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Raak je namelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en die kans is groot bij ziekte of een ongeval want volledig afkeuren komt bijna niet meer voor, dan krijg je maar een gedeeltelijke uitkering en kan je inkomen dus fors dalen. Zo’n verzekering betaalt dan een aanvulling zodat je toch nog een redelijk inkomen overhoudt.

Premie zorgverzekering

Ben je collectief verzekerd via je werkgever voor ziektekosten dan wordt de premie ook op je salaris ingehouden. Soms betaalt de werkgever een deel van de premie, dit wordt dan eerst bij het brutoloon opgeteld en vervolgens gaat de premie er vanaf. Deze werkwijze heeft nog een voordeel, namelijk dat je de premie later betaalt, normaal gesproken ben je die namelijk aan het begin van de maand verschuldigd.

Geef een antwoord