Een zakelijke lening aftrekken van de belasting
Overig

Een zakelijke lening aftrekken van de belasting

Ondernemers houden altijd rekening met kosten. Logisch, want ze willen bijhouden hoeveel geld er in en uit hun bedrijf gaat. Bij het vergelijken van leningen kijken ondernemers naar de rente en de beste voorwaarden. Wie kosten maakt, kan kosten aftrekken. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met een zakelijke lening? Kunnen ondernemers een zakelijke lening aftrekken van de belasting?

Is een zakelijke lening aftrekbaar?

Wanneer we kijken naar de belastingtechnische regelingen, zien we dat een zakelijke lening niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting voor ondernemers. Dat betekent niet dat een zakelijke lening helemaal geen belastingvoordeel oplevert. Hoe zit dat precies en welke kosten die bij een lening komen kijken zijn dan wel aftrekbaar?

Rekenvoorbeeld

Stel dat een ondernemer 50.000 euro leent en daarover 5.000 euro rente in een jaar betaalt. Het rentebedrag mag dan worden afgetrokken van de winst. Daardoor wordt de winst lager. Over dat lagere bedrag wordt belasting betaald. Minder dan als er geen rente afgetrokken zou worden. Dit geldt voor de winstbelasting bij een BV, maar ook voor bijvoorbeeld eenmanszaken.

Dit voorbeeld toont aan dat een zakelijke lening belastingvoordelen biedt. Maar hoe komen we nu aan deze voordelen?

Zakelijke lening opgeven als aftrekpost

In principe kan ieder bedrag dat van een bankrekening wordt gehaald worden verdeeld in twee posten: ‘kosten’ en ‘uitgaven’. Onder kosten verstaan we in het geval van een zakelijke lening de aanvraag- en afsluitkosten van een lening, inclusief de rente. Het is goed deze kosten in de gaten te houden, want deze kosten zijn aftrekbaar van de winst.

Dat levert een belastingvoordeel op, omdat een lagere winst betekent dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Het is goed om te onthouden dat aflossingen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dat is vanwege de aard van de uitgave. Het zijn geen kosten: de ondernemer betaald geleend geld terug. Dat is geld dat in principe nooit van de ondernemer is geweest. Terugbetalingen mogen dus niet worden afgetrokken.

Wanneer een zakelijke lening aftrekken?

Wie een zakelijke lening afsluit en die fiscaal wil aftrekken, doet dit automatisch op het moment dat de rente van de winst afgetrokken worden. Een voorbeeld: normaal maakt een onderneming een winst van 100.000 euro. Na de rente op de zakelijke lening blijft daar nog 95.000 euro van over. Over de belasting betaalt men dan een lager bedrag.

Deze regeling geldt voor zzp’ers die inkomstenbelasting betalen in privé en voor mkb’ers die winstbelasting betalen in de bv. Een zakelijke lening hoeft dus niet ook privé afgetrokken te worden. Dat zit allemaal al verwerkt in de actuele winst. Dat resulteert in een lagere belasting.

Een zakelijke lening zorgt er dus niet alleen voor dat ondernemers snel over tijdelijk kapitaal beschikken, maar ook dat er minder belasting betaald hoeft te worden. In die zin is een zakelijke lening dus wel voordelig voor de belastingaangifte.