Kunnen Nederlanders vaste lasten nog betalen?
Overig

Kunnen Nederlanders vaste lasten nog betalen?

Ondanks dat het nettoloon gestegen is, hebben 20% van de Nederlanders grote moeite met het betalen van de vaste lasten. Maar liefst 33% maken zich grote zorgen over het betalen van de rekeningen in de toekomst. Marktonderzoekbureau MWM2 heeft hier eerder dit jaar onderzoek naar gedaan onder 1000 Nederlanders. Omgerekend zouden 1,5 tot 1,9 miljoen Nederlanders moeite hebben de vaste lasten te kunnen betalen.

Bijna 20% van de ondervraagden denkt niet genoeg geld te hebben voor onverwachte gebeurtenissen. Vooral jongeren maken zich zorgen om geld. Ook volwassenen met een nettoloon tot 2000 euro geven aan grote moeite te hebben met het betalen van de vaste lasten. Geld achter de hand hebben is er voor deze groep mensen niet bij.

Inkomen is onzeker

Het Nibud zegt dit beeld te herkennen en vaker te hebben gezien. Mensen met weinig geld hebben snel zorgen en stress. Onverwachte rekeningen die op hun pad komen veroorzaken dit. Betalen mensen jaar na jaar hetzelfde bedrag voor hun energierekening, kan een hogere rekening voor veel spanningen en stress zorgen. Mensen zijn niet in staat om dit op te vangen. Jongeren hebben vaker een onzeker inkomen, een onzekere woonsituatie en geen vast contract. Een avond naar het casino en proberen iets te winnen bij de gokkasten zit er voor deze groep ook niet meer in.

Gelukkig werd uit plannen al duidelijk op Prinsjesdag, dat er 2 miljard euro vrij wordt gemaakt door het demissionaire kabinet tegen armoedebestrijding. Hogere huur en zorgtoeslag blijven behouden en het kindgebonden budget wordt ook verhoogd. Het Noodfonds Energie helpt mensen die een buitenproportioneel hoge energierekening hebben. Volgens de koopkrachtplaatjes van het kabinet moet iedere groep er financieel op vooruit gaan. Zodat zij op financieel gebied meer lucht hebben.

Zorgpremie gaat omhoog

Zoals bijna ieder jaar wordt ook verwacht dat de zorgpremie in 2024 zal stijgen. Ondanks dat zorgverzekeraars zelf bepalen hoeveel, wordt er verwacht dat de maandelijkse premie met twaalf euro zal stijgen. De brandstofaccijns gaan omhoog, en ook sigaretten en bier worden weer duurder. De hogere brandstofaccijns scheelt op een volle tank gemiddeld tien euro. Ook supermarktprijzen blijven maar stijgen. Volgens de inflatiecijfers van het CBS, waren in augustus de boodschappen ruim tien procent duurder dan een jaar eerder.

De kosten die flink zijn gestegen drukken zwaar op het besteedbaar inkomen. 39% heeft aangegeven minder te kunnen sparen dan een jaar eerder. Omdat alles veel duurder is geworden, blijft er eind van de maand weinig geld over om te sparen. Abonnementsprijzen zijn gestegen, boodschappen duurder geworden en ook de vaste lasten zijn omhoog gegaan. Is je inkomen gelijk gebleven of maar weinig gestegen, kun je bijna niet meer sparen. Vanwege de hoge inflatie eiste de FNV in de centrale looneis dat de lonen tussen de 5 en 14 procent zouden moeten stijgen.

Geen spaargeld

Van de ondervraagden geeft 20% aan helemaal geen spaargeld te hebben. Vooral de groep met een besteedbaar inkomen tot 2000 euro heeft hier last van. 38 % van de deze mensen zegt geen geld achter de hand te hebben. Maar ook de groep mensen die tussen de 2000 en 4000 euro te besteden heeft, zegt steeds vaker niet rond te kunnen komen. 18 procent van deze groep mensen heeft geen spaargeld meer. Van de mensen met een besteedbaar inkomen tussen de 4000 en 6000 euro heeft tien procent geen geld achter de hand. 

Het Nibud maakt zich grote zorgen omdat de inflatie ineens kan stijgen. De impact van bijvoorbeeld hogere energieprijzen heeft een enorme impact op mensen. Veel huishoudens kunnen de hogere lasten niet verwerken. Ieder dubbeltje moet niet één keer maar een paar keer worden omgedraaid voordat deze uitgegeven kan worden. Het wegvallen van tijdelijke maatregelen zorgt ervoor dat mensen met een minimum inkomen structureel tekortkomen. Of de nieuwe plannen dit probleem oplost is nog maar zeer de vraag.

Uitgaven worden minder

Omdat de prijzen flink zijn gestegen hebben mensen ook veel minder uitgegeven. Ruim 60% van de ondervraagden zegt minder geld te hebben uitgegeven. Bij het boodschappen doen in de supermarkt wordt er vooral scherper gekeken naar de prijzen. Alleen de essentiële boodschappen worden gekocht, op extra’s als chips, koekjes en gebak wordt bespaard om de uitgaven in de hand te houden.

Niet alleen in de supermarkt maar ook op andere uitgaven wordt er flink gekort. 75% van de mensen die ondervraagd werden gaf aan minder geld te besteden aan kleding, ook aan de horeca werd er minder geld uitgegeven. 50% geeft minder geld uit aan vakanties of dagjes weg. Zijn er geldzorgen dan blijven bepaalde rekeningen als eerste liggen. 50% van de ondervraagden laat dan rekeningen van contributies en abonnementen liggen. Daarna volgen televisie, internet en telefoonrekeningen. Ondanks de financiële problemen weet bijna 70% niet waar ze terecht kunnen voor financiële hulp.

Het is nog maar de vraag of de financiële situatie van mensen met een minimuminkomen de komende jaren verbetert. Ondanks de tegemoetkomingen stijgen ook de kosten, waardoor er onderaan de streep niet veel voordeel wordt behaald.