Algemene Ouderdomswet (AOW)
Bruto netto

Algemene Ouderdomswet (AOW)

In Nederland zijn er verschillende soorten sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Volksverzekeringen, ook wel sociale verzekeringen genoemd, zijn verplichte verzekeringen voor ieder persoon die legaal ingezeten van Nederland is. Je bent verzekerd voor de Volksverzekeringen wanneer je ter zake van een in Nederland verrichte arbeidsovereenkomst aan loonbelasting bent onderworpen. Als je in Nederland inkomen uit werk en woning hebt, betaal je premie voor de Volksverzekeringen. Dat kan op 2 manieren:

  • Je betaalt via de aanslag inkomstenbelasting
  • Jouw werkgever houdt een deel van de premie in op je loon of uitkering

Leeftijd en AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een voorbeeld van een van de Volksverzekeringen die er in Nederland zijn. De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt. Wanneer kom je in aanmerking voor de AOW? Als je 65 jaar of ouder bent, heb je recht op een uitkering zodat je niet meer hoeft te werken. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand omhoog en zal de komende jaren in stapjes omhoog blijven gaan. Dus wanneer je woont of werkt in Nederland, dan ben je zeer waarschijnlijk verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet. De huidige werkenden betalen AOW-premie waarmee de AOW voor de huidige 65-plussers wordt gefinancierd.

Waar komt dit geld vandaan?

De uitkering van de AOW komt neer op 9200 euro per jaar. Ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW-pensioen op. Hoeveel AOW-pensioen je precies krijgt hangt af van:

  • Het aan jaren dat je verzekerd bent geweest
  • Of je alleen woont of met iemand samen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW uit. Hoe komen ze aan het geld om deze uitkeringen te betalen? Dat gaat op de volgende manier. Het Brutoloon is het loon dat een werknemer verdient bij zijn werkgever. Van dit Brutoloon worden veelal sociale premies, zoals de AOW, ingehouden. Het Brutosalaris omvat dus de bijdrage aan de AOW. Hoeveel houdt je netto over van je Brutosalaris? Dat is voor een werknemer vaak een belangrijke vraag.

Van bruto naar netto

Je kunt online ook eenvoudig zelf bereken wat je van je brutosalaris, als nettosalaris, overhoudt. Het nettosalaris is wat je uiteindelijk krijgt bijgeschreven op je bankrekening. Na afdracht van de belastingen, premies en overige bijdragen, houdt je een nettoloon over. Het nettoloon is het bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening gestort krijgt. Los van misschien nog een extra reiskostenvergoeding bijvoorbeeld. Op deze manier draag je dus zelf bij aan een goede oudedagsvoorziening.

Geef een antwoord