Algemene nabestaandenwet (Anw)
Bruto netto

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Algemene nabestaandenwet (anw) is een Nederlandse volksverzekering die, na het overlijden, nabestaanden recht geeft op een uitkering. Als je partner op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte, is hij of zij, via de zogenaamde Volksverzekeringen, verzekerd voor een nabestaandenuitkering. Ook geldt dit als je een eerstegraads bloedverwant van de overledene bent.  De nabestaandenuitkering is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of voor (half)wezen. De Sociale Verzekeringsbank verzorgt de uitbetaling van deze bijdrage. De SVB betaalt je Anw-uitkering elke maand uit. Ook ontvang je in de maand mei 8% vakantietoeslag.

Regels Anw

De Algemene nabestaandenwet kent 3 soorten uitkeringen, namelijk:

  1. de nabestaandenuitkering
  2. de halfwezenuitkering
  3. de wezenuitkering

Om een nabestaandenuitkering te ontvangen moet je natuurlijk wel in Nederland wonen èn moet het overleden familielid op het moment van overlijden verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet. Je hebt geen recht meer op de nabestaandenuitkering wanneer je 65 jaar wordt, trouwt of gaat samenwonen. Ook als je naar een land buiten de Europese Unie of Europese Economische Gemeenschap  gaat verhuizen houdt de uitkering, in de meeste gevallen, op. Wijzigingen dienen altijd te worden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van de anw-uitkering verschilt per soort uitkering zoals de nabestaandenuitkering, de halfwezenuitkering of de wezenuitkering. Daarbij hangt de hoogte soms ook af van het inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het netto minimumloon. Als iemand een kind jonger dan 18 jaar verzorgt, krijgt hij of zij maximaal 90%. De anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast. Het geld voor de uitkeringen wordt verkregen via het brutoloon dat een werknemer ontvangt van zijn werkgever. Zo wordt er van je brutosalaris naast belasting ook verschillende premies voor volksverzekeringen, zoals de anw-uitkering, betaald.

Inkomensafhankelijk

In de meeste gevallen wordt het geld waarmee de anw-uitkering wordt betaald, ingehouden op je loon of uitkering. Het kan ook zo zijn dat je de premie rechtstreeks aan de belastingdienst betaald. Dit in het geval je niet in loondienst werkt en geen uitkering ontvangt. De premie die je betaalt hangt af van de hoogte van je inkomen. Na afdracht van de belastingen en sociale premies, is wat resulteert het nettoloon. Het nettosalaris is wat je uiteindelijk krijgt bijgeschreven op je bankrekening. Je nettoloon is dus het geld dat je daadwerkelijk ontvangt en  kunt besteden aan  je dagelijkse aankopen. Of natuurlijk aan wat  jij zelf wilt.

Geef een antwoord