Verschil in brutoloon tussen man en vrouw
Bruto netto

Verschil in brutoloon tussen man en vrouw

manvrouwDat mannen en vrouwen verschillen mag voor iedereen duidelijk zijn. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal zijn er grote verschillen merkbaar tussen de verschillende seksen. Toch mag geslacht geen reden zijn voor discriminatie. Mannen en vrouwen hebben in Nederland immers dezelfde rechten en plichten. Toch werkt het in de praktijk, ook anno 2016, vaak nog anders.

Zo wordt er in een sollicitatieprocedure bijvoorbeeld eerder voor een man gekozen bij gelijke geschiktheid, en verdienen vrouwen ook nog steeds minder dan mannen. Er is dus wel degelijk een verschil in brutoloon tussen mannen en vrouwen. Door het verschil in salaris houdt de man netto natuurlijk ook meer over aan het brutoloon.

Tijdlijn rechten vrouw

De opmars van het feminisme begon eind 19e eeuw. Vrouwen gingen steeds meer strijden voor hun rechten. In 1917 werd de wet aangepast. Hoewel vrouwen nog steeds niet mochten stemmen, mochten ze zich vreemd genoeg wél verkiesbaar stellen. Natuurlijk kon het stemrecht hierna niet lang uitblijven en twee jaar later mochten ook vrouwen naar het stembureau. Ook werd er in die tijd gestreden voor het toelaten van vrouwen op scholen en universiteiten.

Rond 1950 was er een tweede feministische golf. Er waren ditmaal meerdere doelen voor ogen. Het ging voornamelijk om de persoonlijke ontplooiing van de vrouw. Deze golf heeft tientallen jaren geduurd. Het is dus feitelijk nog niet zo heel lang geleden dat gedacht werd dat vrouwen genoegen haalden uit de prestaties van man en kinderen.

nettoloon berekenen calculator bruto netto

 Waarom verdienen vrouwen bruto netto minder?

Wellicht komt het door het feit dat het allemaal nog niet zo lang geleden is dat de standaard was dat vrouwen thuisbleven, wanneer de kinderen klein waren. In dat geval is het gewoon een kwestie van tijd voordat vrouwen zowel bruto als netto evenveel verdienen als mannen. Of zijn er ook andere oorzaken? Gedeeltelijk is het natuurlijk nog te wijten aan de geschiedenis.

Vroeger werkte vrouwen niet alleen minder, ook de opleiding voor een vrouw werd als minder belangrijk geacht. Deze vrouwen zitten echter nog wel op de arbeidsmarkt en worden dus meegenomen in het gemiddelde brutoloon. Ook kiezen veel vrouwen er nog steeds voor om, bij de komst van kinderen, deels of volledig te stoppen met werken. Hierdoor bouwen ze minder ervaring op. Bovendien steken bedrijven liever tijd en geld in personen met een volledig dienstverband.

De kans op ontwikkeling en promotie is hierdoor dus ook kleiner. Maar ook de sectoren waarin de meeste vrouwen werkzaam zijn, ligt het bruto uurloon lager. De overheid voert actieve campagnes om ongelijkheid in salaris tussen man en vrouw tegen te gaan. Bij sommige bedrijven bestaat inmiddels een minimum quotom vrouwen in de top waaraan voldaan moet worden. Deze handelswijze krijgt echter ook kritiek, omdat het vrouwen op posities kan dwingen terwijl er op dat moment wellicht geen goede kandidaat beschikbaar is voor de toppositie.

Snelmenu Bruto-netto.nl:

Bruto netto Bruto netto berekenenMinimumloon Modaal inkomen

Geef een antwoord