Netto energiekosten aanzienlijk lager in 2020
Bruto netto

Netto energiekosten aanzienlijk lager in 2020

Door een aantal maatregelen ligt het gemiddelde nettoloon hoger in 2020. Zo zorgt het nieuwe tweeschijvenstelsel onder andere voor een lagere belastindruk. Daarnaast is ook de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd. Hierdoor houden mensen met een modaal inkomen, +/- 2800 euro bruto per maand, maandelijks ongeveer 45 euro meer over. Een mooie meevaller voor vele huishoudens. Daarnaast is er nog meer goed nieuws. Zo stijgen niet alleen de nettolonen, maar de energiekosten dalen ook nog een aanzienlijk in 2020.

Dalende energiebelasting

Naast dat u waarschijnlijk meer netto loon overhoudt zal ook uw energierekening waarschijnlijk aanzienlijk lager uitvallen. De grootste reden hiervoor is dat het kabinet de jaarlijkse heffingskorting flink heeft verhoogd. Onder de streep betaalt u ongeveer €5,- meer netwerkkosten.

Daarnaast blijven de tarieven voor stroom en gas gelijk. Aan de andere kant ontvangt u jaarlijks ongeveer €100,00 meer korting op uw energiebelasting. Hierdoor bent u bij een gelijk blijvend energieverbruik onder de streep al snel €95,00 goedkoper uit.

Ook energietarieven dalen in 2020

Naast lagere belastingen dalen de energietarieven ook nog eens fors in 2020. Dit is goed nieuws voor huishoudens met een variabel energietarief. Sinds het begin is de gemiddelde stroomprijs gedaald met 11,3 procent. Ook de prijs voor gas daalde.

Deze zakte gemiddeld gezien met maar liefst 13,5 procent. Deze forse daling heeft onder andere te maken met de warme winter. Aangezien het niet heel koud is geweest stokten huishoudens minder gas. Hierdoor zijn er nog grote overschotten wat zorgt voor dalende inkoopprijzen voor energiebedrijven.

Naast een warme winter begint ook het coronavirus effect te hebben op de energiemarkt. Zo ligt onder andere de economie van China zo goed als stil. Hierdoor wordt er minder olie verbruikt waardoor de olieprijs flink daalt. Ook deze ontwikkeling drukt de prijs voor stroom en gas.

Door al deze ontwikkelingen bij elkaar ligt de gasprijs momenteel op het laagste punt in drie jaar. Voor huishoudens met een variabel energietarief zal dit beteken dat men nog eens €50,00 extra bespaart dit jaar.

Ontwikkeling kosten gas, water en licht

Ondanks deze positieve ontwikkelingen vormen de gas, water en licht kosten nog steeds een terugkomend probleem voor veel huishoudens. De afgelopen jaren zijn de gemiddelde kosten fors gestegen. Vooral om de energietransitie te bekostigen zijn er veel extra belastingen bij gekomen. Hierdoor zijn de gemiddelde kosten voor gas, water en licht opgelopen tot maar liefst €181,40 per maand. Met name voor huishoudens met een klein pensioen of een laag inkomen vormt dit een enorme kostenpost.

Uit onderzoek van Trouw blijkt dat momenteel meer dan 650.000 huishoudens moeite hebben met het betalen van de maandelijks energiekosten. En deze groep zal enkel toenemen. Naar verwachting zal tegen 2030 meer dan 1.5 miljoen huishoudens moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Vraag is dan ook hoe de overheid de energietransitie betaalbaar wil houden voor iedereen.

Geef een antwoord