Veranderingen voor geld lenen in 2021
Geld Overig

Veranderingen voor geld lenen in 2021

Veel spaargeld en minder lenen in 2021

Misschien verrassend, maar er is in het coronajaar 2020 meer gespaard dan ooit. Volgens de cijfers van De Nederlandse Bank is er 42 miljard euro weggezet. Dit is het dubbele van 2019 en zelfs het viervoudige van 2018. De DNB vindt de stijging plausibel. Door de financiële maatregelen vanuit de overheid en de hand op de knip houden van de consument heeft geleid tot de toename van het spaartegoed.

Fors spaartegoed

Het spaartegoed van Nederlanders bedraagt eind 2020 487 miljard euro. Dit betekent niet dat elke Nederlander beschikt over een riant spaartegoed. Door de corona zijn er mensen die werken in bepaalde sectoren keihard geraakt. Werknemers bij wie het werk niet gewijzigd is hebben geen inkomensverlies geleden, maar hebben wel aanmerkelijk minder uitgegeven.

Lenen vooral voor woning

Mensen zullen ook in 2021 blijven lenen vooral voor consumptie goederen die duurzaam zijn. Dit betreffen apparaten die noodzakelijk zijn in het huishouden, maar ook de elektrische auto en e-bike staan bij vele gezinnen op de kooplijst. Ook het investeren in de eigen woning is populair. De woning wordt als steeds waardevoller gezien en wordt beter geïsoleerd. Het veelvuldig thuiswerken wat mogelijk blijvend wordt, zorgt voor aanpassingen in de woning.

Rentetarief op laag niveau

Geld lenen wordt in 2021 mogelijk goedkoper. De verwachting is dat de rente nog niet het laagste punt heeft bereikt. Dit geldt zowel voor de hypotheekrente als de rente van het persoonlijk krediet. Het maximale rentetarief van 10 procent op dure leningsvormen blijft in ieder geval bestaan. Tegenover de rentedaling bij leningen ontwikkelt de rente op spaargelden tegenovergesteld. Spaartegoeden zijn in feite dood geld, omdat er nauwelijks rente vergoed wordt. Hoge spaartegoeden worden zelfs belast met een percentage.

Wijziging leidt tot minder lenen

De grootste verandering bij leningen is de nieuwe leennorm die verplicht wordt gesteld voor de beoordeling van een lening. Deze is per 2021 verhoogd met een vaste opslag en zal per april nogmaals verhoogd worden. Het inkomen wat in theorie beschikbaar is voor lening aflossing wordt hierdoor minder. Dit betekent dat particulieren minder of zelfs niets meer kunnen lenen. De norm geldt voor persoonlijke leningen met een vaste looptijd.

De reden van wijziging van de leennorm is gedaan om overkreditering tegen te gaan. Het komt nog steeds veel voor dat mensen door het afsluiten van hoge leningen in problemen komen en verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Om die reden verstrekken veel kredietverstrekkers geen doorlopend krediet meer. Bij die lening mag de particulier het afgeloste bedrag weer als krediet opnemen.