Hoe werkt een bonus of eindejaarsuitkering?
Bruto netto

Hoe werkt een bonus of eindejaarsuitkering?

Er is een verschil tussen een eindejaarsuitkering en een bonus aan het eind van een jaar. Dat geldt natuurlijk voor je medewerker maar geldt ook voor jezelf als ondernemer. Ook binnen de manier van registreren in de administratie. Daarnaast is er ook een verschil als het gaat om de basis waarom je het uitkeert. Natuurlijk kost dit tijd als ondernemer om het goed te regelen en misschien daarom is het verstandig om na te denken om over te gaan op je salarisadministratie uitbesteden.

Eindejaarsuitkering

Om het verschil tussen een bonus en een eindejaarsuitkering te weten is het belangrijk om te weten wat het inhoudt. Een eindejaarsuitkering is een bepaald percentage van het bruto jaarsalaris, of een deel ervan als iemand niet het hele kalenderjaar heeft gewerkt. De afspraken hierover zijn vaak vastgelegd in de cao. Het idee is dat iedereen die werkt binnen je bedrijf dan ook recht heeft op deze uitkering. Misschien is dit voor je salarisadministratie wel de gemakkelijkste manier om het bij te houden.

Een bonus

Hoewel een bonus niet anders belast wordt dan een eindejaarsuitkering is er wel een verschil. Een bonus spreek je af en wordt meestal gekoppeld aan een bepaalde doelstelling die je medewerker of een afdeling moet halen. Denk bijvoorbeeld aan een bepaald aantal projecten die afgehandeld moeten zijn, kwaliteitsnormen die gehaald moeten worden. Als deze doelstellingen zijn gehaald dan heeft dit tot gevolg dat er een bonus betaald wordt. Dat dit administratief gezien meer werk kost, is logisch omdat je nu per medewerker het bedrag moet invoeren.

Waarvoor kiezen?

Hoewel je niet altijd de keuze hebt om een bonus of een eindejaarsuitkering te geven aan je personeel is het wel zinvol om na te denken of je misschien wel een bonus kan uitdelen. Het voordeel hiervan is dat je daarmee een extra motivatie hebt voor de mensen om beter te presteren. Een nadeel kan zijn dat niet iedereen in het bedrijf genoeg kansen heeft om een bonus te halen. De telefoniste bijvoorbeeld heeft niet direct invloed op verkoopcijfers en zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden te bedenken. In ieder geval is de kans bij een verkeerd bonussysteem dat er onrust ontstaat onder je personeel

Registratie

Of je nu verplicht kiest door de cao voor een eindejaarsuitkering of omdat je een bonus een goede manier vindt om je personeel extra te stimuleren maakt in principe niet uit. In beide gevallen is een goede registratie voor de salarisadministratie van groot belang. Op de website salure.nl is dan ook voldoende informatie te vinden om de keuze te maken om je salarisadministratie uit te besteden aan professionals die verstand hebben van de soms complexe materie die hierbij komt kijken.