Bruto/netto rendement bij beleggen
Bruto netto

Bruto/netto rendement bij beleggen

Geld beleggen of investeren met als doel dat dit op een later moment meer geld oplevert. Daar kun je een leuk bedrag aan overhouden wat rendement wordt genoemd. Voor je gaat beleggen is het verstandig jezelf af te vragen welk eindbedrag je wilt halen, wat de kosten en de risico’s zijn.

Beleggen gaat namelijk altijd gepaard met deze onderdelen. Het resultaat uit het verleden zegt ook niets over het eventuele rendement in de toekomst. Wil je de belegging zelf in handen houden of draag je het over aan een vermogensbeheerder.

Het zijn allemaal keuzes die je vooraf moet maken. Daarom is het verstandig om eerst goed uit te zoeken om wat voor rendement het gaat en wat de risico’s zijn.

Let op directe en indirecte kosten van beleggen

Bij beleggingen komen ook direct en indirect kosten die invloed hebben op het rendement. Waar gesproken wordt over brutorendement gaan deze kosten nog van het eindbedrag af waardoor het rendement lager uitvalt. Daarom is het verstandig om te kijken naar het nettorendement waar de kosten al vanaf zijn.

Dit is het daadwerkelijke bedrag dat overblijft. Om te voorkomen dat je voor hoge kosten en daarmee een tegenvallend rendement komt te staan, moet je dit goed uitzoeken. Dit kan door verschillende beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken. Bij vragen kun je ook een beleggingsadviseur raadplegen. Ook dit kost geld en als je besluit aandelen te kopen betaal je eveneens de transactiekosten en eventuele abonnementskosten voor het behoud van de aandelen.

Indirecte kosten uiten zich in de wisselkoers en zijn niet terug te vinden in het eigen kostenoverzicht. Dit zijn de kosten die gemaakt worden door het fonds of tracker waar jij in hebt belegd. Het is verstandig om je in vooraf in deze kosten te verdiepen.

Over welk bedrag betaal je belasting

Het brutorendement is rendement zonder aftrek en kosten van premies. Bij een netto rendement zijn deze kosten er al wel af. Als er geen kosten zijn, is het netto rendement gelijk aan het bruto rendement. Als er wel kosten zijn is het nettobedrag altijd lager.

Beleggingen vallen net als de spaarrekening onder box 3. Dus voor het bepalen van het belastbaar inkomen voor de belastingdienst moeten beleggingen worden meegenomen. Dit wordt vermogensrendementheffing genoemd en betaal je jaarlijks 1,2 procent over jouw vermogen vanaf een vastgesteld bedrag.

Dit percentage komt overeen met de 30 procent die aan inkomstenbelasting wordt betaald.

Voordelen en heffingskorting bij beleggen

Je betaalt belasting als jouw vermogen groter is dan het heffingsvrije vermogen in box 3. Dit bedrag voor 2016 is 24.437 euro per belastingplichtig persoon, maar wordt jaarlijks aangepast. Fiscale partners die samen belastingaangifte doen, hebben een heffingsvrij vermogen van 48.874 euro.

Dit vermogen komt tot stand door schulden af te trekken van de bezittingen. Het vermogen van kinderen wordt bij dat van de ouder geteld. Voor groene beleggingen geeft de Belastingdienst een vrijstelling en extra heffingskorting. De vrijstelling telt voor een bedrag tot 57.213 euro per persoon en 114.426 voor partners.

De extra heffingskorting bedraagt 0,7 procent en samen loopt dit voordeel op tot 1,9 procent.

Geef een antwoord